Restoratif Tedavi

Kaybedilmiş diş materyallerinin geri kazandırılması amaçlanır

Restoratif Tedavi

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve materyal teknolojisinin ilerlemesi ile restoratif tedaviler büyük yol katetmiştir.
 
Belli bir orana kadar çürük, aşınmalar, estetik bozukluklar kompozit restorasyonlar ile birlikte güvenle restore edilebilmetedir. Eğer madde kaybı fazla ise seramik, hibrit seramik gibi materyalleri seçebiliriz.
 
Restoratif tedavide en sık kullanılan materyaller kompozit, tam seramik lityum di silikat (Emax), hibrit kompozitler olarak değerlendirilebilir.
 
Eskiden sıklıkla kulanılan amalgam günümüzde dezavantajları yüzünden pek tercih edilmemektedir. 
 
 
Porselen Dolgular
(Overlay - Onlay)
Dişte meydana gelen büyük hasar durumlarında rutinde uyguladığımız kompozit dolgular yeterli kalamayabilir. Bu durumlarda  preperasyon yaptığımız dişe laboratuar uretimi bir restorasyonu adeziv olarak yapıştırarak kullanabiliriz.
Meteryal olarak e-max , hibrit seramik ve kompozit kullanilabilir.
Genellikle eski amalgam dolguların değişimi, eski kompozit dolguların değişimi, diş kırıkları, dişin tüberkül dediğimiz çıkıntılarını harap etmis çürükler, ince duvarları kalmış dişlerde uygulanması başta olmak üzere, karşıt dişlerle temasların fonksiyonlarının düzenlenmesi ve estetik gelişim icin de kullanilabilir.
Porselen dolguları; yani onlay ve overlayleri günümüzde kaplama dediğimiz kuron ve köpru restorasyonların yerine tercih edebiliriz.
 
Dişi mümkün olduğunca korumaya yönelik bir şekilde hazırlanan diş yüzeyi üzerine adeziv bir şekilde yapıştırdığımız bu dolgular kuron preperasyonuna göre çok daha koruyucu olabilmektedir.