Oral Diagnoz

Ağız ve çevresinin incelenip tanı konulmasını ve tedavi planlamasını içeren muayenedir

Oral Diagnoz

Hastalarımız kliniklerimizie başvurduklarında panoramik röntgen, CBCT, periapikal röntgen,MR, fotoğraf gibi çeşitli görüntülemeler ile birlikte ağız içi ve çevresini değerlendirdiğimiz, hastalarımızın ihtiyaçlarını ve yapılması gerekenleri belirlediğimiz muayene işlemlerini içerir.